Tag: fale radiowe

Wi-Fi, czyli jak rodzice niszczą własne dzieci.

Wi-Fi to zabójca, jak rodzice niszczą własne dzieci czyli WiFi zabójca, nie używaj wifi,