Tag: rozstanie

Strach przed rozłąką: kiedy trudno się rozstać

# Dlaczego dziecku tak trudno jest rozstać się z nami ?